Lečenje kanala korena zuba

Lečenje kanala korena zuba je neophodno kada se u kanalu korena zuba javi infekcija. Hronični zubni karijes ili povreda mogu uzrokovati ozbiljne infekcije nervnih i krvnih sudova u zubnoj pulpi, tako da je lečenje kanala korena neophodno da bi se sačuvao zub.

Komplikacije infekcije zubne pulpe

Ako se infekcija pulpe na vreme ne sanira, komplikacije do kojih dolazi mogu biti:

  • Širenje infekcije – kada se zubna pulpa inficira, gubi sposobnost odbrane , pa se infekcija širi dalje preko otvora na vrhu korena zuba u periapikalno tkivo. Bakterije koje se razmnožavaju dovode do stvaranja abscesa.
  • Gubitak kosti – infekcija se može širiti preko vrha korena zuba kroz periapikalno tkivo i kost i uzrokovati gubitak kosti vilice.
  • Gubitak zuba – gubitak zuba dovodi do poremećaja u žvakanju , pa samim tim i varenju hrane, smetnji u donjoviličnom zglobu, promena na licu , o čemu više možete pročitati u odeljku ANTI – AGING STOMATOLOGIJA.