Zubni implant je novi zub napravljen od metala i porcelana koji izgleda baš kao Vaš prirodan zub. On je sastavljen iz dva dela. Jedan deo je telo implanta sagradjeno od titanijuma, koje zauzima mesto korena koji nedostaje, a drugi deo je krunica zuba koja je cementirana preko implanta.

Sa dentalnim implantima se možete smejati znajući da niko neće posumnjati da ih imate.

Zubni implanti mogu:

  • Zameniti zub koji nedostaje
  • Biti nosači metalo-keramičkih i keramičkih mostova
  • Osigurati mobilne ili fiksne protetske radove