Rekonstrukcija osmeha

collage8_1

collage8_2

collage8_3

Pre

collage8_4

collage8_5

collage8_6

Posle

Pravimo planove tretmana za svakog pacijenta individualno. U rekonstrukciji osmeha koriste se sledeće metode:

 • Keramičke fasete- viniri
 • Zubne krunice i mostovi
 • Izbeljivanje zuba
 • Remodelacija i podizanje gingive
 • Generalna stomatologija

Pre

collage2-1024x707_2

collage2-1024x707_1

Pre

collage5-1024x297_1

Pre

1-1024x543_1

Pre

DANILO pre

Pre

plava pre

Pre

Posle

collage2-1024x707_4

collage2-1024x707_3

Posle

collage5-1024x297_2

Posle

1-1024x543_3

Posle

DANILO posle

Posle

plava posle

Posle

Metalo-keramičke krune i mostovi

Krunice su fiksne estetske nadoknade koje sluze za nadoknadu izgubljenog, pigmentovanog, destruiranog zuba ili korekciju bilo koje nepravilnosti zuba.

Zubne krunice prekrivaju zub i štite ga, u potpunosti  anatomski i morfološki odgovaraju prirodnom zubu i učestvuju u funkciji žvakanja kao i Vaši zubi.

Mostovi su fiksne estetske nadoknade izradjene od metala i keramike ili samo keramike koje sluze za nadoknadu vishe izgubljenih zuba.

Metalokeramičke krune i mostovi sastavljene su od metalnih kapica koje prekrivaju obrušene zube , na koje se nanosi keramika. Sloj metala daje izuzetnu dugotrajnost nadoknadi, otpornost na sile zvakanja i pucanja i zbog toga su vrlo uspešno rešenje u nadoknadi zuba. Sloj keramike omogućava postizanje estetskih efekata.

Pre

collage1-1024x236_1

Pre

collage11-1024x246_1

Pre

g-tot-d-mk-most_1

Posle

collage1-1024x236_2

Posle

collage11-1024x246_2

Posle

g-tot-d-mk-most_2

Bezmetalne krune i mostovi

Krunice su fiksne estetske nadoknade koje sluze za nadoknadu izgubljenog, pigmentovanog, destruiranog zuba ili korekciju bilo koje nepravilnosti zuba.

Zubne krunice prekrivaju zub i štite ga, u potpunosti  anatomski i morfološki odgovaraju prirodnom zubu i učestvuju u funkciji žvakanja kao i Vaši zubi.

Mostovi su fiksne estetske nadoknade izradjene od metala i keramike ili samo keramike koje sluze za nadoknadu vishe izgubljenih zuba.

Bezmetalne krune i mostovi se izradjuju od cirkonijum, litijum-disilikatne i pres keramike , koja je transparentan material, baš kao i gledj zuba, što ove krunice i mostove čini visoko estetskim zubnim nadoknadama.

Pre

pre

Pre

Posle

marija posle

Posle

Totalne proteze

Totalne proteze su vrsta zubnih nadoknada koje nadoknadjuju sve zube u vilici I deo alveolarnog grebena I omogućuju obnovu narušenih funkcija usne duplje.

Totalnim protezama pacijent ispravlja estetski izgled, može da govori, da se normalno hrani, odnosno, živi život zdrave osobe.

g-tot-d-skelet-sa-pelotama_1

Pre

Pre

g-tot-d-skelet-sa-pelotama_2

Posle

Posle

Parcijalne proteze

Parcijalna proteza nadoknađuje jedan i/ili više izgubljenih zuba i njihove potporne strukture oslanjajući se na preostale zube i vilični segment. Pod parcijalnom protezom podrazumevamo parcijalnu mobilnu protezu.

Parcijalnim protezama pacijent ispravlja estetski izgled, može da govori, da se normalno hrani, odnosno, živi život zdrave osobe.

parc-i-tot_1

Pre

parc-i-tot_2

Posle

Keramičke fasete- viniri

Fasete su keramičke ljuspice koje prekrivaju prednju površinu zuba. One mogu promeniti boju, oblik, veličinu, dužinu Vaših zuba. Korekcije koje se mogu izvršiti pomoću keramičkih faseta su :

 • prebojeni zubi
 • polomljeni zubi
 • zubi sa prazninama ili velikim medjuprostorima
 • nepravilni zubi

Vizil (skeletirane) proteze

Vizil (skeletirana) proteza je maksimalno redukovana proteza čiju osnovu čini metalni skelet. Može biti u kombinaciji sa različitim konstrukcionim rešenjima kao sto su:sa livenim kukicama, sa atečmenima, teleskop krunicama… Izrađuje se kao trajna nadoknada za skoro sve tipove krezubosti.

Prednosti parcijalne skeletirane proteze su:

 • pacjent bolje oseća ukus hrane
 • ima bolji osećaj za termičke nadražaje
 • smanjena je mogućnost preloma proteze
 • postoji mogućnost izbora velikog broja retencionih elemenata
 • bolje održavanje higijene
 • smanjen osećaj stranog tela u ustima.

vizil_1

Pre

vizil_2

Posle

Reparatura proteza

Brzo i kvalitetno dovođenje u funkciju oštečenih proteza je jedna od naših usluga. Oštećenja mogu nastati tokom žvakanja, usled pada, prilikom čišćenja, loše laboratorijske izrade.

Livena nadogradnja

Livena nadogradnja predstavlja fiksnu nadoknadu depulpiranog zuba koja se pomoću kočića fiksira u kanal korena zuba. Indikacija za izradu ove nadoknade su zubi čija je cela ili delimično cela kruna uništena, pa nemaju osnove za ekstrakoronarnu fiksaciju.