Zalivanje fisura

Zubni zalivači su plastične smole koje se nanose u fisure i jamice zuba. Kada je zub zaliven, žlebovi na zubu postaju plići pa je manja verovatnoća nakupljanja plaka.Zalivači se obično koriste nakon izbijanja stalnih zuba kod dece, kao prevencija nastanka karijesa. Zalivači se mogu koristiti i na mlečnim zubima, a i kod odraslih osoba, jer svaki pacijent ima jedinstvene potrebe, pa će Vaš stomatolog preporučiti šta je najbolje za Vas.

zalivanje_fisura

Zubni zalivači su plastične smole koje se nanose u fisure i jamice zuba. Kada je zub zaliven, žlebovi na zubu postaju plići pa je manja verovatnoća nakupljanja plaka.Zalivači se obično koriste nakon izbijanja stalnih zuba kod dece, kao prevencija nastanka karijesa. Zalivači se mogu koristiti i na mlečnim zubima, a i kod odraslih osoba, jer svaki pacijent ima jedinstvene potrebe, pa će Vaš stomatolog preporučiti šta je najbolje za Vas.

Aplikacija fluorida

Lokalna aplikacija fluorida se vrši nakon što je vašem detetu odradjeno profesionalno čišćenje zuba.

Fluorid može remineralizivati male nepravilnosti na gleđi zuba , privlačenjem kalcijuma ka zubu.

fluoride-varnish

Izrada splintova i svih vrsta štitnika za zube

Splintovi i štitnici za zube se koriste u prevenciji i lečenju povreda koje nanosi bruksizam. Splintovi mogu sprečiti prekomerno trošenje zubnih površina, smanjiti bol u mišićima, ublažiti glavobolje, smanjiti osetljivost zuba, sprečiti trajno oštećenje zglobova i umanjiti stiskanje zubima.

bite-splints